Λ. Ποσειδώνος 69 και Αλίμου, 17456, Άλιμος 210 8940532
Facebook
LinkedIn
Twitter

Νέα

Αρχική » Νέα

World Conference on Acupuncture and Moxibustion of WFAS, Singapore

Ομιλία στην παγκόσμια διάσκεψη της WFAS- Νοέμβριος 2022...

International Conference for Global Cooperation in Traditional Medicine, Korea

Ομιλία στην Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Παγκόσμια Συνεργασία στην παραδοσιακή ιατρική – Νοέμβριος 2022...

35th ICMART World Congress, Bologna Italy

Ομιλία στο 35ο Συνέδριο της ICMART – Οκτώβριος 2022...

ALMΑ Acupuncture Congress, Milan, Italy

Ομιλία στο συνέδριο της Assoziazione Lombarda Medicina Agupuntura, Σεπτέμβριος 22...

11th Intern. Acu and Complem. Medicine Congress – Τουρκία

Ομιλία στο 11ο Διεθ. Συνέδριο Βελονισμού και παραδοσ. Ιατρικής – Δεκέμβριος 2021...

ΧΧV Congresso Internacional de Acupuntura do Brazil

Ομιλία στο ΧΧV Διεθνές Συνέδριο Βελονισμού Βραζιλίας- Νοέμβριος 2021...

2021 Intern. Conference for Global Coop. in Tradit. Medicine-Korea

Ομιλία στην Διεθνή Διάσκεψη για την Παραδοσιακή Ιατρική – Νοέμβριος 2021...

ΧΧΧΙ Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae – Τσεχία

Ομιλία στο ΧΧΧΙ Συνέδριο Βελονισμού Τσεχίας και Σλοβακίας – Σεπτέμβριος 21...

ALMA/AGOM 2021 Congress – Ιταλία

Ομιλία στο συνέδριο ALMA/AGOM 21 – Σεπτέμβριος 21...